CAST | CAT

QUALITAT D'EXECUCIÓ

Una de les premisses de ATRUM es la consecució de bons resultats als seus treballs. Es per això que ens hem anat formant amb la consciència del client, executant els treballs amb un resultat totalment funcional i mantenint en la mesura del possible la estètica als seus acabats. Efectiu i pulcre.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591