CAST | CAT

PATOLOGIES DE LA FUSTA

"Històricament, la fusta ha estat utilitzada com a element de construcció i decoració a les edificacions. Les seves propietats mecàniques en quant a elasticitat, resistència, baix pes i comportament en condicions de foc a la edificació i capacitat de mecanització per a la obtenció d'elements de decoració, han fet de la fusta un material noble sense precedents.

La producció de fusta a gran escala per a la construcció genera menys consum energètic, producció de CO2 i altre agents contaminants que la resta de materials de la construcció. Es per aquest motiu que, de més en més, la fusta es considera un element primordial a la construcció i decoració.

Tot i aixó, la fusta és un element viu que pot ser objecte de deteriorament, sigui per agents biòtic per insectes xilòfags i fongs de podriment o per agents abiòtics, com poden ser les humitats, generades per degradacions de la construcció o per defectes constructius.

Els estudis i avenços tecnològics han aconseguit que la fusta pugui ser preservada de les possibles patologies mitjançant el manteniment amb metodologies de curació i/o prevenció amb sistemes químics, biològics i constructius. Tot això en pro de la seva conservació“

El departament de patologies de la fusta cobreix tots els treballs relacionats amb la fusta estructural, des de la recuperació d’estructures fins als acabats estètics amb vernissos, amb especial atenció de la conservació d’aquests elements, curació i prevenció envers agents xilòfags.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591