CAST | CAT

OBJECTIUS

Mantenir una empresa en bona posició de mercat implica un esforç de superació i continuïtat a la qualitat dels seus servies.

A ATRUM creiem que els resultats obtinguts son la reflexió de la nostra qualitat la confiança del client.

Els nostres objectius s’engloben en la consecució de la nostra premissa: treball ben fet i satisfacció del client.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591