CAST | CAT

BIOLOGIA

- Anóbids (corc petit)

- Cermabícids (corc gran)

- Líctids

- Corcs de la fusta (‘Gorgojos’)

- Reticulitermes (tèrmit subterrani)

- Kalotermes/Criptotermes (tèrmit de la fusta seca)

- Fong cromogen

- Fong de podriment

- Podriment marró o cúbica

- Podriment blanca

- Podriment tova

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591