CAST | CAT

LEGALITAT I SEGURETAT

Avui en dia, la qualitat de servei implica no tan sols la bona execució del treball, sinó també estar actualitzat en quant als deures i obligacions de la norma.

La normativa aplicable en Seguretat, Sanitat i Medi ambient requereix uns requisits que no totes les empreses arriben a acomplir.

Des dels inicis de la empresa, ATRUM ha pretès i a aconseguit estar en la legalitat en quant a permisos, contractes de personal, normativa i procediments. D’aquesta forma assegurem la tranquil·litat i confiança dels nostres clients i, a l’hora, la nostra. Sabent que fem el correcte.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591