CAST | CAT

NEUTRALITZACIÓ D’OLORS

Eliminació d’olors en sistemes de condicionament d’aire (splitters) i espais tancats mitjançant difusió, per membrana micro porosa, de producte neutralitzador.

La composició de la fórmula es a base de resines i olis essencials sent inocu per a la salut, ecològic i biodegradable.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591