CAST | CAT

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

L’execució de mols dels treballs que es realitzen requereixen de la utilització de productes dels quals els residus precisen del reciclatge o ser descartats a algun lloc. La política de ATRUM està compromesa amb el medi ambient per a contribuir amb la disposició dels residus als llocs que li pertoquin. Es per aquest motiu que es disposa de contracte amb empreses externes específiques per al reciclatge dels productes químics per que siguin tractats de la millor forma, ocasionant el menor impacte possible al medi ambient. La Terra es la nostra llar, s’ha de conservar.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591