CAST | CAT

TRACTAMENT PREVENTIU I DE MANTENIMENT

En el cas de que la plaga estigui minvant, sigui per els tractaments portats a termini o per causes naturals, pot ser necessari un tractament de manteniment o preventiu per evitar que la plaga torni a propagar-se.

En aquests casos, s’utilitzen productes amb potencial lleugerament menys atractius i de major duració, perfectament efectius per a poder controlar la plaga o evitar la seva nova aparició.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591