CAST | CAT

DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATIZACIÓ (DDD)

Tractaments per al control i extermini de plagues urbanes que afecten a zones habitades o socials envers:

- Paneroles

- Formigues

- Rates

- Altres

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591