CAST | CAT

L'EMPRESA

Desprès d'anys al sector com a part integrant d'altres companyies, un dels nostres fundadors va decidir crear una empresa especialitzada en patologies de la fusta, amb l'objectiu d'oferir un servei integral de qualitat obrint la realització de latotalitat de les actuacions necessàries per a la protecció i recuperació dels elements de fusta estructural.

D'aquesta forma neix ATRUM Soluciones Integrales, S.L., una empresa jove, dinàmica, innovadora, amb compromís amb el client, amb cura de la seguretat, els treballs, la metodologia, en continua formació i compromesa amb el medi ambient.

Les necessitats del mercat van fomentar l'obertura de noves línies de treball a la empresa, incloent-hi entre d’altres, patologies de la fusta, diagnòstics biòtics i estructurals, recuperació d’estructures, sanejament ambiental, treballs en alçada i control de plagues.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591