CAST | CAT

ESTÈTICA

- Escatat de la fusta mitjançant sistemes de projecció de partícules abrasives de diferent granulometria en funció del tipus de fusta i cobertures.

- Escatat mitjançant sistemes mecànics, siguin elèctrics o manuals.

- Aplicació de vernissos de porus obert per millorar l’intercanvi d’humitat de la fusta, oferint al mateix temps propietats hidròfugues i anti Ultra Violats.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591