CAST | CAT

BIOLOGIA

- Periplaneta Americana (panerola Americana)

- Blatella Germànica (panerola del cafè)

- Blatta Orientalis

- Formigues

- Rates

- Rates

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591