CAST | CAT

FORMACIÓ CONTINUADA (I+D+i)

‘Si funciona....deixa’l com està’. Si bé es cert el sentit de l’expressió, no sempre es suficient.

Al darrera de cada especialització existeixen uns professionals que investiguen noves tecnologies aplicades per la optimització i millora dels resultats. Per a la realització de treballs de qualitat i preus competitius hem de posar tot el coneixement possible al nostre servei, obtenint millors resultats.

Per això, el nostre personal està integrat en un pla de formació continuada mitjançant cursos, seminaris, jornades tècniques i, en general, qualsevol via que pugui ampliar els nostres coneixements, estant en contacte amb els nous avenços tant en productes com en tecnologia.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591