CAST | CAT

IDENTIFICACIÓ DE LA PLAGA

El procediment per el correcte tractament a emprar per a l’eliminació de la plaga comença per la identificació de la espècie que ens afecta. Segons sigui el tipus d’animal present, es deurà d’emprar un sistema o un altre per a correcte control i/o extermini. Tot i això sense deixar de banda les solucions constructives per evitar la nova presència de la plaga.

El tractament no servirà de gran cosa si no es posen medis per evitar la nova entrada.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591