CAST | CAT

TRACTAMENT DE XOC

En el cas d’algunes espècies, es necessari un tractament de xoc per a reduir dràsticament la població i obtenir resultats favorables de cara a la seva eliminació.

Aquests tractaments poden anar de la mà de varis sistemes per l’obtenció de resultats ràpidament.

Els avenços de la tecnologia i estudis químics han posat al nostre abast sistemes molt menys agressius per al medi ambient i, per sobre de tot, per a les persones, trobnat sistemes de tractaments amb molt reduïda incidència mediambiental, que no requereixen de terminis de seguretat per a les persones i animals que habitin a les zones tractades.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591