CAST | CAT

CUIDEM AL CLIENT

Les propostes del client son sempre escoltades i comentades per a poder conèixer les seves necessitats. D’aquesta forma es pot determinar la problemàtica i oferir la millor opció per a cada cas. No les propostes més complicades i cares han de ser les millors. Cada situació requereix del estudi i experiència dels nostres professionals, que determinaran, segons el seu criteri i el cas en qüestió, la millor solució per a cada cas, sempre pensant en el benefici del client.

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591