CAST | CAT

BIOLOGÍA

- Periplaneta Americana (cucaracha Americana)

- Blatella Germánica (cucaracha del café)

- Blatta Orientalis

- Hormigas

- Ratas

- Ratones

ATRUM Soluciones Integrales, S.L. es una empresa autoritzada por el Departament de Salut – ACSA – AATM – APS de la Generalitat de Catalunya con número de Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (R.O.E.S.P.) 0266CAT-SB e inscrita en el Registre d' Empreses Acreditades con número de inscripción REA 09000029591